Mikkel Kirkebæk

 

Kontaktinformation

 

Oxford Have 265

2300 København S.

 

mikkelkir@gmail.com

 

 

 

Bogudgivelser:                                                     

 

  

Beredt for Danmark - Nationalsocialistisk ungdom 1932-45 

Høst & Søn 2004, 498 sider, illustreret

 

 

Schalburg - en patriotisk landsforræder

Gyldendal 2008, 511 sider, illustreret

 

 

 

Artikler trykt i:

 

 

Over stregen - under besættelsen (red. John T. lauridsen)

Gyldendal 2007, 878 sider, illustreret

 

- Den grå officer : DNSAP's landsungdomsfører Hans Jensen

- Aldrig usynlig : den nazistiske flyverkaptajn Erik Lærum

- Linedans : C.F. von Shalburg og 9. april

 

 

Danskere i krig 1936-48 (red. Rasmus Mariager)

Gyldendal 2009, 229 sider, illustreret

 

- Hans Fenger: Med dødseskadronen i vinterkrig (i samarbejde med historiker, ph.d. Jan Ahtola Nielsen)

 

 

 

Individet i krig. Aktører 1939-1945 (red. Øivind Berntzen Armann)

Forsvarsmuseet, Oslo 2011, 147 sider, illustreret

 

- C.F. von Schalburg - fra dansk officer til germansk frontkæmper

 

 

Uddannelse

 

Mikkel Kirkebæk, lektor

Historiker, ph.d.

 

 

2011 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kultur og Identitet. Ph.d.-grad, historie. 

 

2009 Syddansk Universitet. Gymnasialt pædagogikum (merit)

 

2008 Professionshøjskolen i København. Pædagogisk diplomuddannelse (specialpædagogik)

 

2003 Roskilde Universitetscenter, Institut for Geografi, Institut for Historie og Samfundsforhold. Kandidatgraden, cand. mag., historie og geografi.

 

2001 Danmarks Pædagogiske Universitet. Specialpædagogisk basisuddannelse

 

1997 Blaagaard Statsseminarium. Læreruddannelsen. (linjefag; historie og geografi)